GROUP DYMAMICS

研究成果-2024

Xueliang Cheng#, Zhen Zhang#, Hui Ren, Zheng Zou, Yu Zhang, Yang Qu, Xuesi Chen*, Jianwu Zhao* and Chaoliang He*. A low-swelling hydrogel as a multirole sealant for efficient dural defect sealing and prevention of postoperative adhesion. National Science Review 2024, 11, nwae160, DOI: https://doi.org/10.1093/nsr/nwae160.