GROUP DYMAMICS

研究成果-2022

Wei-Hai Chen, Qi-Wen Chen, Qian Chen, Chunyan Cui, Shun Duan, Yongyuan Kang, Yang Liu, Yun Liu, Wali Muhammad, Shiqun Shao, Chengqiang Tang, Jinqiang Wang, Lei Wang, Meng-Hua Xiong, Lichen Yin, Kuo Zhang, Zhanzhan Zhang, Xu Zhen, Jun Feng*, Changyou Gao*, Zhen Gu*, Chaoliang He*, Jian Ji*, Xiqun Jiang*, Wenguang Liu*, Zhuang Liu*, Huisheng Peng*, Youqing Shen*, Linqi Shi*, Xuemei Sun*, Hao Wang*, Jun Wang*, Haihua Xiao*, Fu-Jian Xu*, Zhiyuan Zhong*, Xian-Zheng Zhang*, Xuesi Chen*. Biomedical polymers: synthesis, properties, and applications. Science China Chemistry 2022, 65(6), 1010-1075.